Ruffs lilla tass
Att tänka på när man åtar sig en hund

 • Vi hundar är precis som människan levande varelser med känslor och minnen.
 • Vi har behov av varandra för sällskap, utbildning och erfarenheter.
 • Vi trivs precis som människan i par eller liten grupp. Att vi tål ensamhet bättre än människan, betyder inte att vi mår bra av ensamhet.
 • Vi har behov, precis som människor av gemenskap, omsorg, vård, ömhet och uppfostran etc.
 • Vi har ett eget "språksätt" att kommunicera med varandra. Vi minns med hjälp av bilder, lukt, känsel och smak.
 • Vi har inbyggd känsla för tid "klocka." precis som människan, fast bättre.
 • Vi kan bara räkna till ca 3 utan övning.
Våra behov
 
 • Vi har behov av för oss riktigt anpassade leksaker.
 • Vi har behov av en stimulerande omgivning, inte bara leksaker.
 • Vi har behov av läkare "veterinär" precis som människan.
 • Vi har behov av varierad kost, fibrer, grönsaker, etc. precis som människan.
 • Vi har behov av motion precis som människan.
 • Vi har behov av en viss mängd frihet och integritet precis som människan.
 • Vi har behov av rastning 3-4 ggr per dag och bör ej lämnas ensamma mer än 4 timmar i taget.
Dessutom har vi
 
 • Behov av ständig tillgång till vatten.
 • Behov av borstning klippta klor ev. trimning regelbundet.
 • Behov av att märka ut revir, och regelbundet bevaka reviret.
 • Möjlighet att föda valpar och få goda hussar och mattar till dem.
 • Behov av födselkontroll, så att det finns hem at oss alla.
 • Ett välutvecklat luktsinne.
 • Ett otroligt minne och bjuder på tveklös kärlek om vi blir väl behandlade.
Leksaker som rekommenderas av Ruff
 
      1) Tuggben t.ex. av oxhud.
      2) Gammal sko eller toffel av läder.
      3) En tjock repstump.
      4) Bollar ej för små eller av plast t.ex. tennisboll, fotboll.
      5) En busfilt (handduk)
      6) Mjukt kramdjur utan ögon.
 
Livsfarliga leksaker!
 
      1) Plastpåsar.
      2) Cellofan papper, typ cigarettpaket.
      3) Elkablar.
      4) Knappar och liknande, som vi kan bita loss och välja.
      5) Glas.
      6) Gummisnoddar.
      7) Ben från fläsk, får och fågel.
 
Hur mycket tid har jag för hunden?
 
Morgon: ............................................
Middag: ............................................
Kväll: ............................................
Lördag: ............................................
Söndag: ............................................
Summa: ............................................

Vad kostar det att ha hund? Räkna själv
 
Regelbundna utgifter
 
Mat: ............................................
Vitaminer, medicin: ............................................
Veterinärbesök: ............................................
Försäkringsavgift: ............................................
Vaccineringar: ............................................
Svarta "bajspåsar": ............................................
Summa: ............................................

Engångsutgifter
 
Pris och ev. Registrerings avgift ............................................
Sovkorg: ............................................
Reflex för mörker: ............................................
Matskålar: ............................................
Öronmärkning: ............................................
Halsband: ............................................
Koppel: ............................................
Namntunna: ............................................
Summa: ............................................

Kom ihåg!
 
 • Ingen Hund föds ond, bakslug, hämndgirig, eller falsk, dessa egenskaper kan bara människan äga.
 • En hund kan bara få dåliga erfarenheter, så sant jag heter Ruff.
 • En Hund är ett flockdjur med ägaren som ledare och hunden har mycket gott och långt minne!
 • Beröm Hunden när den gör rätt och ha alltid bajspåse med ute för allas trevnad.
 • Hunden skall bestämt fyas eller Nejas när den gör något den inte får göra, hunden kommer i håg och lär sig snabbt vad som är förbjudet. En halv minut efter en händelse har hunden glömt händelsen, och kan inte sammanknippa påpekandet med händelsen.
 • Hunden blir den trognaste och bästa vän en människa kan få om du behandlar den väl.

Tänk på att en valp är söt men blir stor och kräver omvårdnad av dig minst 10-15 år framåt, mer om du sköter den väl.
 

Ett stort tack från Ruff och alla oss andra hundar.