"Olyckskontot"   
Pg: 608 17 13-7
 
 

Animalens "Olyckskonto" är ett konto för djur utan ägare och djur i behov av akut hjälp. Det kan vara vilda djur eller upphittade djur eller djur där ägaren ännu ej hittats.

Veterinärer kan till exempel be att få ersättning för första insats i livsuppehållande syfte så att tid ges till att hitta ägaren. Veterinärer kan få medel till operation av vilt djur. Hittekatter kan få hjälp med sterilisering.

"Olyckskontot" kan även dela ut medel till annan organisation för ett för olyckskontots gällande syfte.