Bestämmelser för Animalens "Olyckskonto"
 

§1 Ersättning ur olyckskontot utbetalas efter överenskommelse i varje enskilt fall för veterinärvård av skadat djur som saknar ägare.
 
§2 Ersättning ur olyckskontot utbetalas efter överenskommelse i varje enskilt fall för vård av upphittat djur som saknar ägare, tills ägare antingen hittats eller anskaffats. Alternativt kan säkerhet för betalning av behandling och vård, lämnas i väntan på om det dyker upp en betalnings villig ägare.
 
§3 Ersättning ur olyckskontot utbetalas efter överenskommelse i varje enskilt fall för vård av vilt djur som skadats.
 
§4 Ersättning ur olyckskontot utbetalas för vistelse och omvårdnad av vilt eller upphittat djur utan ägare som omhändertagits i Animalens regi.
 
§5 Om djur skall anses vara upphittat avgörs av Animalens styrelserepresentant i varje enskilt fall för att i möjligaste mån undvika att bli lurade.
 
§6 Ersättning för veterinärvård utgår om möjligt endast för "nettokostnader", om så ej är möjligt överenskommes om rabatterat pris.
 
§7 Ersättning ur olyckskontot utbetalas efter överenskommelse för vistelse och omvårdnad av vilt eller upphittat djur utan ägare, som omhändertagits av annan organisation på annan plats i Dalarna efter särskild överenskommelse med styrelserepresentant för djur var för sig eller i klump.
 
§8 Ersättning kan också efter överenskommelse utgå för "human avlivning" där i annat fall "inhuman" avlivning skulle ha skett. Om ersättning skall utgå avgörs i varje enskilt fall av Animalens styrelserepresentant i samråd med annan styrelseledamot.