Grundsyn

Jag och flera med mig, fann att  vi såg på våra djur som individer, med rätt att precis som människan få sina basbehov tillgodosedda.

Med detta som bas fann vi att vi ville verka för att sprida god djurkunskap på ett sådant sätt att människor kan ta till vara kunskapen. Vi ville värna om, och ge djur ett värdigt liv och därmed också befrämja mänskliga relationer.

Vi fann också att vi alla ville arbeta med och sprida våra kunskaper genom förebyggande vård.
 

Djur-aktiviteter

Vi vill syssla med aktiviteter som kan ge bättre relation mellan Människa- Djur. Aktiviteter som befrämjar hälsan hos djuren både fysiskt och psykiskt.

Vi vill också syssla med sådana aktiviteter som inbringar medel till att hjälpa djur. t.ex. lotteri, försäljning, mässor eller loppmarknader. Andra aktiviteter är sådana som presenterar oss själva, medlemsvärvning, tips och råd om god djurhållning.


Medlemmar bestämmer.


Medlemmarna beslutar själva vilka av våra aktiviteter som skall bedrivas i de olika avdelningarna, så att intresse och motivering hålls hög.

Vidare information om medlemskap, broschyrer o.s.v får du naturligtvis om Du kontaktar oss antingen via telefon eller e-post. Adress, telefonnummer, e-post finner Du överst på sidan.

Årsavgift (medlemskap) 200:-/per familj.

Tack för att Du tog dig tid att läsa.
En tass betyder så mycket!