När var och varför vi startade.

Den 2/2 1996 hölls första mötet på initiativ av undertecknad efter mycket spring i trappor med reklam, och med benäget bistånd av Vi-projektet i bostadsområdet Hässleholmen Borås.

Med på mötet var jag Knut Scherman, Kristina Ejderbratt, Gun-Gerd Hagström, Marie Ejderbratt, Kerstin Johansson, och Kaj Jakobsson Vi-projektet, samt representant för 4H-gården i Hässleholmen.
 
Jag personligen känner och har alltid känt varmt för missförstådda och felbehandlade djur, och vart efter jag samlat kunskaper om djur, kom jag underfund med att det fanns ett gemensamt intresse hos hyresvärdar och hyresgäster att sprida mer och riktig kunskap om djur och dess behov, skötsel samt hur trevligt man kan ha av djur.

Ett korrekt skött djur förstör inte bostaden, har man däremot ett felaktigt skött djur kan bostaden på några dagar vara ett minne blott.

Vi hade också den gemensamma uppfattningen att djur sammanlänkar människor, inte bara med ett gemensamt intresse, utan med en gemensam respekterande grundsyn på allt levande..